‘Als het gaat om woningbouw, geeft de provincie niet thuis’

14 december 2020

In het Noordhollands Dagblad van zaterdag 5 december lucht Friso de Zeeuw, oud-gedeputeerde voor de provincie Noord-Holland en nu voorzitter van het Economisch Forum Holland boven Amsterdam, zijn hart: Bouwen, bouwen en bouwen is het motto om de woningcrisis te bezweren, zeker ook in Noord-Holland Noord, maar de provincie geeft niet thuis.

Om tegemoet te komen aan de enorme woningvraag, hebben in 2018 de 18 gemeenten in Noord-Holland Noord gezamenlijk een voorstel gedaan om 40.000 extra woningen te bouwen in de periode tot 2030. Extra, dus boven op de al bestaande plannen voor 20.000 nieuwe huizen, dus totaal 60.000 woningen. Deze ambitieuze plannen genieten de volle steun van het regionale bedrijfsleven en ook van de woningcorporaties.

‘Je zou verwachten dat het provinciaal bestuur van Noord-Holland dit aanbod omarmt en nagaat hoe zij het plan kan ondersteunen, bijvoorbeeld met investeringen. Tot verbijstering van de regio echter zetten Gedeputeerde Staten geen handtekening onder de plannen. En zij vergezellen gemeenten en bedrijfsleven niet in de lobby naar Den Haag. Wél ondersteunt hetzelfde provinciebestuur de minimaal 5 miljard Euro kostende doortrekking van de Noord-Zuidlijn van Amsterdam naar Schiphol en het sluiten van de Amsterdamse metroring wel volmondig, ook financieel. Het illustreert treffend de eenzijdige blik van het politiek bestuur naar het zuiden van Noord-Holand.’

‘Onder druk van de enorme woningsvraag vallen begin volgend jaar belangrijke beslissingen over de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie. Die gaan ook richting geven aan omvangrijke investeringen van de nationale overheid, vooral in het domein van mobiliteit en infrastructuur.’

In Noord-Holland boven het Noordzeekanaal staan gemeenten en bedrijfsleven klaar om een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de leniging van de woningnood en verbetering van de bereikbaarheid, maar missen de steun van de provincie. Met dat provinciaal bestuur van Noord-Holland is iets raars aan de hand. Als het gaat om voortvarende aanpak van de woningbouw geven ze in het Haarlemse provinciehuis niet thuis. Dat moet snel veranderen.’

Uit: Noordhollands Dagblad, zaterdag 5 december, rubriek Opinie

Meest gelezen

© Woningmakers Westfriesland | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital