Over Woningmakers

De Woningmakers Westfriesland, het samenwerkingsverband van marktpartijen in de woningbouw zoals woningcorporaties, projectontwikkelaars en makelaars, krijgt meer vertrouwen in de tempoversnelling. Afstemming met het Rijk, provincie NH en gemeenten spelen hierbij een heel belangrijke rol. Want alleen sámen kan er daadwerkelijk resultaat worden geboekt. 

De krapte op de woningmarkt neemt niet af. De NVM makelaars in de regio hebben aangetoond dat er nog steeds sprake is van een groot tekort aan woningen. Kopers kunnen vaak maar uit minder dan een paar woningen kiezen. De kans dat je voor een sociale huurwoning in aanmerking komt, daalt al jaren. De wachttijd stijgt gestadig naar nu 7 jaar.

Kopgroep-leden van de Woningmakers Westfriesland, vlnr: Cees Tip (Intermaris), Dick Olie (Boekweit|Olie), Peter van Oeveren (BPD) en Martin Bosch ( programmamanager WM WFR).

Omdat deze opgave – héél veel mensen aan een woning helpen – enorm urgent is, zetten de Woningmakers Westfriesland zich vol in voor het oplossen van het probleem. De Woningmakers vertegenwoordigen de marktpartijen in een periodiek Bouwberaad met de betrokken 7 Westfriese gemeenten en provincie. De Woningmakers beheren de woningbouwmonitor Domiportal met álle lopende en komende woningbouwplannen in de regio. Deze monitor biedt overzicht, inzicht en maakt duidelijk wat er aan extra inzet nodig is om de woningbouw te versnellen.


Prof. dr. Peter Boelhouwer (TU Delft):
‘Wat de Woningmakers doen is heel goed: je moet veel nauwkeuriger monitoren wat wél en niét kan. Wat we namelijk heel veel zien is dat plannen wel op papier staan, maar niet worden uitgevoerd. De realisatie-factor ligt in Nederland momenteel ongelooflijk laag. Dat heeft deels te maken met wishful thinking: de plannen van gemeentes zijn niet hard, ze zijn zacht. En dat doen de Woningmakers goed: monitoren op wat er écht gebeurt en daar waar de vertraging optreedt, gaan ingrijpen.’

Verkiezingsdebat West-Friesland, Hoorn, februari 2022


 Het woningtekort in de regio Westfriesland was nog nooit zo groot. Alleen als álle partijen de urgentie voelen en samen de schouders eronder te zetten, is er een kans om een inhaalslag te realiseren. Die opgave is best ingewikkeld, maar de partijen die zich georganiseerd hebben in de Woningmakers zijn bereid om hun nek uit te steken om de benodigde extra inspanningen te leveren. Zij rekenen erop dat ook het Rijk, provincie en gemeenten de ambitie delen om het tekort aan woningen terug te dringen en samen hard aan de slag te gaan.

Samen werken aan versnelling!

De Woningmakers Westfriesland beogen een zo doelmatig mogelijke versnelling van de woningbouw in Westfriesland te realiseren. Zij staan voor een totaalaanpak, gebaseerd op goede data in de vorm van woningbouwmonitor Domiportal, en met een praktische vertaling naar het bouwproces en respect voor elkaars rol.

Wil je als bedrijf of organisatie ook direct betrokken zijn bij de versnelling van de woningbouw in deze regio?

Meld je dan aan als participant. Je betrokkenheid wordt bijzonder op prijs gesteld, want alleen sámen kunnen we dit probleem oplossen!

Stuur een bericht en wij nemen snel contact met je op!

De Woningmakers Westfriesland zijn:

© Woningmakers Westfriesland | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital