Over Woningmakers

De Woningmakers Westfriesland het samenwerkingsverband van marktpartijen in de woningbouw, zoals woningcorporaties, projectontwikkelaars en makelaars, krijgen steeds meer vertrouwen in de tempoversnelling. Provincie en gemeenten spelen hierbij ook een hele belangrijke rol. Alleen sámen kan er daadwerkelijk resultaat worden geboekt.

De krapte op de woningmarkt is dit jaar weer toegenomen. De NVM makelaars in de regio hebben aangetoond dat er sprake is van een groot tekort aan koopwoningen. Kopers kunnen vaak maar uit een paar woningen kiezen en dan moeten ze ook nog heel snel zijn, anders zijn ze te laat. De kans dat je voor een sociale huurwoning in aanmerking komt, daalt al jaren. 

Over deze zaken maken de Woningmakers zich ernstig zorgen. De Woningmakers vertegenwoordigen de marktpartijen in een periodiek Bouwberaad met gemeenten en provincie en beheren een dashboard, de Monitor Woningbouw, met álle lopende en komende woningbouwplannen in de regio. De monitor biedt overzicht, inzicht en maakt duidelijk wat er aan extra inzet nodig is.

Het woningtekort in onze regio is bijzonder groot. Alleen als álle partijen de urgentie voelen, is er een kans om een inhaalslag te realiseren. Die opgave is echter bijzonder groot. De partijen die zich georganiseerd hebben in de Woningmakers zijn bereid om hun nek uit te steken om de benodigde extra inspanningen te leveren. Zij rekenen erop dat ook het Rijk, provincie en gemeenten de ambitie delen om het tekort aan woningen terug te dringen en samen hard aan de slag te gaan

Samen werken aan versnelling!

De Woningmakers beogen een zo doelmatig mogelijke versnelling van de woningbouw in Nederland te realiseren. Zij staan voor een totaalaanpak, gebaseerd op goede data, met een praktische vertaling naar het bouwproces en respect voor elkaars rol.

Is dit interessant voor u? Word participant van Woningmakers regio Alkmaar. Stuur een bericht en wij nemen snel contact met u op!

© Woningmakers Westfriesland | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital