Over Woningmakers

De Woningmakers Westfriesland, het samenwerkingsverband van marktpartijen in de woningbouw zoals woningcorporaties en projectontwikkelaars en makelaars, krijgt steeds meer vertrouwen in de tempoversnelling. Provincie en gemeenten spelen hierbij ook een hele belangrijke rol. Alleen sámen kan er daadwerkelijk resultaat worden geboekt. Het is erg plezierig dat de gemeenten Hoorn en Medemblik zich ook inspannen om het motortje sneller te laten lopen.

De krapte op de woningmarkt is dit jaar weer verder toegenomen. De NVM makelaars in de regio hebben aangetoond dat er sprake is van een groot tekort aan koopwoningen. Kopers kunnen vaak maar uit minder dan een paar woningen kiezen en dan moeten ze ook nog heel snel zijn, anders zijn ze te laat. De kans dat je voor een sociale huurwoning in aanmerking komt, daalt al jaren. De wachttijd stijgt gestadig naar nu 7 jaar.

 Over deze zaken maken de Woningmakers zich ernstig zorgen. De Woningmakers vertegenwoordigen de marktpartijen in een periodiek Bouwberaad met bovengenoemde marktpartijen en de gemeenten en provincie. De Woningmakers en beheren een dashboard, de Monitor Woningbouw, met álle lopende en komende woningbouwplannen in de regio. De monitor biedt overzicht, inzicht en maakt duidelijk wat er aan extra inzet nodig is om de woningbouw te versnellen.

 Het woningtekort in onze regio was nog nooit zo groot. Alleen als álle partijen de urgentie voelen en samen de schouders eronder te zetten, is er een kans om een inhaalslag te realiseren. Die opgave is best ingewikkeld, maar de partijen die zich georganiseerd hebben in de Woningmakers zijn bereid om hun nek uit te steken om de benodigde extra inspanningen te leveren. Zij rekenen erop dat ook het Rijk, provincie en gemeenten de ambitie delen om het tekort aan woningen terug te dringen en samen hard aan de slag te gaan.

Samen werken aan versnelling!

De Woningmakers Westfriesland beogen een zo doelmatig mogelijke versnelling van de woningbouw in Westfriesland te realiseren. Zij staan voor een totaalaanpak, gebaseerd op goede data, met een praktische vertaling naar het bouwproces en respect voor elkaars rol.

Wil je als bedrijf of organisatie ook direct betrokken zijn bij de versnelling van de woningbouw in deze regio?

Meld je dan aan als participant. Je betrokkenheid wordt bijzonder op prijs gesteld, want alleen sámen kunnen we dit probleem oplossen!

Stuur een bericht en wij nemen snel contact met je op!

De Woningmakers Westfriesland zijn:

© Woningmakers Westfriesland | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital