‘Het gaat om meer dan de woningbouw, het gaat om de vitaliteit van het platteland. Samen mooie woongemeenschappen bouwen.’

5 juni 2023

Koggenland doet mee! – Interview met wethouder Rosalien van Dolder:

Voor wie aanwezig was bij het recente symposium van de Woningmakers Westfriesland in de Oosterkerk in Hoorn is het geen nieuws, maar voor wie dit symposium (helaas) aan zich voorbij moest laten gaan is het goed om te weten: óók de gemeente Koggenland is aangesloten bij de Woningmakers Westfriesland! Wethouder Rosalien van Dolder ziet duidelijk voordelen in de samenwerking tussen gemeente en markt:

‘Samen is zó belangrijk. In de woningbouwopgave buitelen de aantallen over elkaar heen: ‘Hoe bouwen we nu in Nederland 900.000 woningen voor 2030, of 40.000 in Noord-Holland Noord?’ Maar mij interesseert vooral ook de discussie: waarom lukt het nou niet? Waar liggen nu precies de knelpunten en hóe gaan we dat met elkaar oplossen? Echt samen dus. Dat mis ik vaak nog teveel.’

Op één lijn met BZK
‘Ik vond het symposium zeer waardevol. Voor mij persoonlijk was vooral de aanwezigheid van de directeur Wonen Marja Appelman speciaal, die de uitspraak van minister De Jonge expliciteerde voor wat betreft buitenstedelijk bouwen. We zitten veel meer op één lijn dan we vooraf hoopten. Dat gaf me een heel goed gevoel op weg naar huis.’

‘De Woondeal werd als een strak kader gepresenteerd, daar zijn we als gemeenten in NHN intensief gezamenlijk mee bezig geweest. Ondanks de landelijke kaders hebben we in NHN toch zaken toegevoegd die we belangrijk vonden. Er zat druk op, maar we hebben de tijd genomen om een kwalitatief stuk te maken. We hebben mét elkaar gezegd: het moet goed.’

Niet samen in de wedstrijd
‘Maar het is ook nog niet klaar. Ik zie de Woondeal NHN als weer een stukje in de puzzel om verder te gaan. Er zit bij mij vaak nog veel frustratie. Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als we met elkaar — dus: gemeenten, provincie, Rijk en marktpartijen — grote woningbouwlocaties konden aanwijzen? En met elkaar vinden: ‘Ja, hier kunnen we op versnellen’, om daarna ook werkelijk de koppen bij elkaar te steken en écht actie ontwikkelen. Dat gebeurt niet vaak.’

‘Er zijn substantiële versnellingslocaties, zoals we die hebben afgesproken, maar daar is dan nog wel steeds de laddertoets op van toepassing, en vervolgens moeten mijn ambtenaren alsnog in overleg met de provincie en onderbouwen waaróm dit dan een relevante locatie is, die geschikt is, en of de behoefte er wel is op die locatie en of er niet een andere locatie is binnenstedelijk die toch eventueel interessanter is. Nou ja, dan denk ik: we zitten niet samen in deze wedstrijd.’

‘Op het moment dat we met elkaar afspreken: daar moet gebouwd worden, dan moeten we dat gewoon met elkaar gaan doen en ik vind het doodzonde dat we dan weer door bureaucratische rompslomp vertraging oplopen, en kosten moeten maken om weer dit soort onnodige hobbels te nemen.’

We moeten ook inhalen
‘Als je kijkt voor wie we het doen — al die mensen die een huis nodig hebben — dan is het geen optie om achterover te leunen of te vertragen. Belangrijk is het om er bewust van te zijn dat vooruit kijken en beloftes doen belangrijk is, maar op ditzelfde moment lopen we links en rechts achter. Dat moeten we dus inhalen, we moeten tijd goedmaken.

‘Op 15 maart, dag van de ondertekening van de Woondeal NHN in Purmerend, zei ik tegen minister De Jonge: ‘Vergis u niet, we kijken te weinig terug, we moeten inhalen. Het zijn niet alleen de eventuele nieuwe locaties die een probleem vormen; het zijn ook locaties die al twintig, dertig jaar in beeld zijn. Goede locaties, maar nog steeds gebeurt er niets.’

vlnr: Marja Appelman (BZK), Cees Tip (Intermaris) en Rosalien van Dolder tijdens paneldiscussie van het Symposium WM WFR in maart 2023.

Samen het verhaal ontwikkelen
‘Wethouders zijn in deze tijd kwetsbaar en moeten elkaar eigenlijk goed in de ogen kijken en elkaar ondersteunen Ze staan in het algemeen dicht bij de mensen, maar zijn kwetsbaar omdat ze teveel taken hebben, zonder middelen en met te weinig menskracht. En rekening moeten houden met de gemeenteraad, en natuurlijk: de belangen van de eigen partij. Maar we moeten elkaar steunen, bestuurders en in deze materie: ook marktpartijen. We moeten het samen doen. In de samenwerking van de Woningmakers wil ik dat handen en voeten geven.’

‘We moeten samen het verhaal ontwikkelen en uitdragen. Goede plannen ontwikkelen en vertellen: Het is goed voor het dorp, de daarbij behorende mobiliteit en de voorzieningen. Mensen in het dorp moeten het snappen en dan gaat iedereen het begrijpen. Daarom is de samenwerking met de Woningmakers zo belangrijk. We hebben namelijk tenslotte hetzelfde doel. We moeten overál hetzelfde verhaal vertellen, samen de knelpunten oplossen en samen de boer op.’

De provincie in een volstrekt andere rol
‘De tijd van pappen en nathouden is voorbij. Dat we voor élke individuele woning in landelijk gebied toestemming nodig hebben van de provincie en daar eindeloos over moeten soebatten: Waanzin! Stoppen ermee! De Woondeal NHN kan ons hierbij helpen. Er is een target en het zet de provincie in een volstrekt andere rol. De druk is groot en ze moeten wel.’

‘Er moet ook creatiever worden gedacht. Je hebt fantastische woonconcepten tegenwoordig. Aan de buitenkant lijkt het nog steeds die mooie agrarische schuur, misschien is het nog mooier geworden want gepotdsekseld, maar aan de binnenkant vind je misschien wel 11 of 12 mooie appartementen. Wat is het probleem …?’

De vitaliteit van het platteland
Rosalien van Dolder: ‘We hebben elkaar hard nodig. De uitdagingen zijn groot: verkeersveiligheid, stikstof, netcongestie, stijgende bouwkosten, personeelstekort, bezwaren van omwonenden, dat wil je samen oppakken. Want het gaat om meer dan de woningbouw, het belang is groter. Het gaat om de toekomst van het platteland. Samen mooie woongemeenschappen bouwen.’

rm

Meest gelezen

Gerelateerde berichten

© Woningmakers Westfriesland | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital