Bouwberaad WM Westfriesland

21 september 2023

Bij het recente, goed bezochte Bouwberaad van Woningmakers Westfriesland werden de leden, na een introductie van gastheer Guido Scholtens en een stand van zaken door Martin Bosch, door de planlijst van de woningbouwmonitor Domiportal geleid. Gezamenlijk inzicht krijgen in de status van individuele projecten en, tenslotte, het totaalresultaat onder aan de streep, blijkt bijzonder waardevol: een realistisch beeld van de woningbouwsituatie. Martin Bosch leidde de groep Hoorn, Jos Feijtel de groep Medemblik.


De Woningmakers organiseren periodiek een overleg in de vorm van een Bouwberaad met marktpartijen en gemeenten om de juiste woningdata te raadplegen in de woningbouwmonitor Domiportal. Het levert inzichten op en de mogelijkheid om ter plekke mogelijke problemen te bespreken en op te lossen. Een Bouwberaad van de Woningmakers als regionale versnellingstafel wordt als best practice benoemd door minister Hugo de Jonge. Kortom: Woningmakers Westfriesland zijn op de goede weg, wat dit betreft. Niettemin ligt er ook in deze regio een stevige woningbouwopgave.

Natuurlijk is er veel besproken, en enkele relevante conclusies van deze middag zijn:

In de stad bouwen we bijna alleen maar appartementen, op het platteland vooral grondgebonden. Dat is locatie-eigen, maar behoeft wel regionale afstemming. Bij gebrek aan grond lijken binnenstedelijk appartementen (toch) de belangrijke oplossing om de gewenste aantallen te halen;

Om de huizen te bouwen moet het Rijk ook los komen met de benodigde infrastructuur, zoals in de Woondeal opgenomen;

Veel grote locaties hebben een relatie met het spoor of station. Op Rijksniveau zou met ministerie I&M als aandeelhouder ProRail en NS kunnen vragen te onderzoeken welke versnellingsmogelijkheden bij die organisaties kunnen helpen;

Buitenstedelijk is de regelgeving rond spuitzones een veel voorkomend probleem.

Een planlijst kloppend maken in de woningbouwmonitor Domiportal blijkt een praktisch en belangrijk instrument om inzicht te krijgen in de werkelijke status van de woningbouw en het belangrijke gesprek dat erop volgt: waar gaan we nu werkelijk gezamenlijk actie ondernemen?!

Want alleen samen kunnen gemeenten en marktpartijen de woningnood oplossen.

rm – 9 2023

 

 

 

Meest gelezen

Gerelateerde berichten

© Woningmakers Westfriesland | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital