Adhesiebetuiging Woondeal NHN aan de minister, gedeputeerde en wethouders

12 maart 2023

De Woningmakers WFR stuurden afgelopen week een brief als adhesiebetuiging voor wat betreft de Woondeal NHN aan minister Hugo de Jonge, gedeputeerde en wethouders. Het zegt onder andere: ‘Vanuit onze netwerkorganisatie Woningmakers Westfriesland zetten wij ons al jaren in om de samenwerking tussen overheid en markt te bevorderen en zo waren wij ook betrokken bij de totstandkoming van de Woondeal NHN 1.0. Eerst vanuit de 16 gemeenten, later ondertekende ook de provincie. Nu krijgt de Woondeal 2.0 nog meer status door haar positie in de woningbouwambitie van het Rijk.’

En: ‘Al jaren zien wij dat nauwe samenwerking tussen marktpartijen en overheden een bittere noodzaak is om de woningbouw op tempo te krijgen en houden. De ervaring leert ons dat als het erop aan komt het moeilijk is om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Ook in de jaren van economische meewind die achter ons liggen is het ons niet gelukt voldoende woningen te bouwen. Dat alleen al toont de noodzaak om via een instrument als de Woondeal die samenwerking in de woningbouw handen en voeten te geven en de afspraken daarin na te komen.’

Voor wat betreft de rol van provincie en gemeenten vinden de Woningmakers: ‘We hebben bij gemeenten gezien dat het gevoel van urgentie groeide en het onderwerp hoger op de agenda kwam. De provincie komt vanuit een rol als hoeder van ruimtelijke kwaliteit en groen nu (ook) in de positie van aanjager van de woningbouw en hoeder van de prestatieafspraken in de deal. Dat vraagt van de provincie een radicaal andere rol en cultuur dan in de periode achter ons.’

En over de rol van het Rijk en marktpartijen: ‘Bij het Rijk vinden we dat de rol van realiserende partijen beter herkend mag worden. En wij marktpartijen mogen onze expertise beter inbrengen en soms wat geduld hebben bij politiek-bestuurlijke processen. Met andere woorden: het ontstane vertrouwen moet zich in de praktijk bewijzen in de periode die voor ons ligt.’

En tenslotte sluit de brief, namens de Woningmakers Westfriesland ondertekend door voorzitter Cees Tip (Intermaris) en Martin Bosch (secretaris, programmamanager WM WFR) af met: ‘Alles overwegende willen wij de schouders vol onder de Woondeal NHN zetten om de huizen te bouwen. Voor al de mensen die nu een woning nodig hebben.’

Lees of download de hele brief hier.

rm | 21 3 2023

 

Meest gelezen

Gerelateerde berichten

© Woningmakers Westfriesland | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital