Eerste Bouwberaad van start met de BUCH-gemeenten

24 december 2020

De versnelling van de woningbouw komt van de grond. In de regio krijgt de versnelling van de woningbouw vorm via een overleg tussen Woningmakers en gemeenten, het zogeheten Bouwberaad, als eerste met de BUCH-gemeenten. De planlijsten met alle bouwplannen die hierbij op tafel komt, maken duidelijk dat er veel meer tempo nodig is om de woningnood te bestrijden én dat er sowieso veel meer woningen nodig zijn.

De Woningmakers – het samenwerkingsverband van ca. 40 marktpartijen in de woningbouw, zoals corporaties, projectontwikkelaars en makelaars – krijgen steeds meer vertrouwen in de tempoversnelling. Provincie en gemeenten spelen hierbij ook een hele belangrijke rol. Alleen sámen kan er daadwerkelijk resultaat worden geboekt.

Ernstig zorgen

De krapte op de woningmarkt is dit jaar weer toegenomen. De NVM makelaars in de regio hebben aangetoond dat er sprake is van een groot tekort aan koopwoningen. Kopers kunnen vaak maar uit een paar woningen kiezen en dan moeten ze ook nog heel snel zijn, anders zijn ze te laat. De kans dat je voor een sociale huurwoning in aanmerking komt, daalt al jaren.

Over deze zaken maken de Woningmakers zich ernstig zorgen. De Woningmakers vertegenwoordigen de marktpartijen in  een periodiek Bouwberaad met gemeenten en provincie en beheren een dashboard, de Monitor Woningbouw, met álle lopende en komende woningbouwplannen in de regio. Zo wordt o.a. duidelijk in welk jaar te weinig dreigt te worden gebouwd. Dan moet er worden gestuurd op extra plannen, anders komen woningzoekenden nog meer in de knel. De monitor biedt overzicht, inzicht en maakt duidelijk wat er aan extra inzet nodig is.

Voordat er echt nieuwe woningen gebouwd kunnen worden, moeten álle stoplichten op groen staan. Niet alleen moet de vergunning van de gemeente er zijn, de grond moet bijvoorbeeld ook schoon zijn, en ook financieel moet het gehele plaatje kloppen.

Een eerste Bouwberaad dat de Woningmakers de afgelopen week voor de BUCH-gemeenten organiseerden was succesvol. Met hen zijn alle bouwplannen doorgenomen. De planlijst wordt daardoor een stuk realistischer en iedereen weet wat hem of haar te doen staat. In Heerhugowaard gaan begin 2021 alle partijen om de tafel. De gemeente Alkmaar wil in het kader van het nieuwe, ambitieuze ‘Programmaplan Versnel de Woningbouw’ hetzelfde doen.

Het woningtekort in onze regio is bijzonder groot. Alleen als álle partijen de urgentie voelen, is er een kans om een inhaalslag te realiseren. Die opgave is echter bijzonder groot. De circa 40 partijen die zich georganiseerd hebben in de Woningmakers zijn bereid om hun nek uit te steken om de benodigde extra inspanningen te leveren. Zij rekenen erop dat ook het Rijk, provincie en gemeenten de ambitie delen om het tekort aan woningen terug te dringen en samen hard aan de slag te gaan. Het Bouwberaad met BUCH vormt een mooie start en een sterk voorbeeld van hoe het moet.

 

Meest gelezen

© Woningmakers Westfriesland | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital