Hoorn en Medemblik bundelen krachten met Woningmakers

19 mei 2021

Foto boven: v.l.n.r. Andrea van Langen, Cees Tip en Marjon van der Ven.

De gemeenten Hoorn en Medemblik sloten een woonpact met de Woningmakers. Het belangrijkste doel van de samenwerking is om samen de woningbouwproductie in deze gemeenten te verhogen en te versnellen.

De afgelopen jaren is de druk op de woningmarkt in Nederland sterk toegenomen. Ook in West-Friesland neemt de woningnood toe. Om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen, besloten de gemeenten Hoorn en Medemblik de samenwerking met de markt te versterken. Samen met de marktpartijen sloten zij het Woonpact HOME (Hoorn-Medemblik). Het streven is om deze samenwerking uiteindelijk uit te breiden naar de hele woonregio Westfriesland.

Grote ambities
‘We hebben in Westfriesland grote ambities,’ vertelt Marjon van der Ven (wethouder Wonen en Stadsontwikkeling in Hoorn). ‘Er zijn de komende jaren duizenden extra woningen nodig in onze regio.’ In het regionale woonakkoord met de provincie spraken de Westfriese gemeenten eind 2020 af om de komende vijf jaar jaarlijks 900 woningen te realiseren. ‘We willen dat er voor iedereen een geschikte woning is,’ legt Van der Ven uit. ‘Voor onze eigen inwoners, maar ook voor mensen uit omliggende gebieden. Willen we deze ambities waarmaken, moeten we alles op alles zetten om de woningbouwproductie te verhogen en te versnellen. Een nauwe samenwerking en goede afstemming tussen alle betrokken partijen is dan ook cruciaal.’

 

Concrete afspraken
In het ‘Woonpact HOME’ maken marktpartijen en de gemeenten afspraken hoe zij samen meer en sneller woningen kunnen bouwen. De marktpartijen, bestaande uit ontwikkelaars, makelaars en woningcorporaties, hebben zich verenigd in het samenwerkingsverband Woningmakers Westfriesland. ‘We maken samen concrete afspraken over aantallen, maar ook type woningen en de kwaliteit van de woningen,’ legt Cees Tip (directeur woningcorporatie Intermaris) uit. ‘In de planmonitor houden we nauwgezet bij hoe de productie vordert en of er nog belemmeringen zijn. Dit bespreken we tijdens een frequent bouwberaad, waar actuele ontwikkelingen, eventuele hobbels en oplossingen per project besproken worden. Alles is erop gericht om de woningnood in deze regio terug te dringen.’

Realisatiekracht
Ook Andrea van Langen (wethouder Wonen in Medemblik) benadrukt het belang van de samenwerking tussen overheden en marktpartijen. ‘De capaciteit bij gemeenten en bij bouwbedrijven en andere leveranciers is niet onbeperkt. En zeker bij grotere bouwprojecten zijn er veel factoren die vertragend kunnen werken. Juist door een goede planning en afstemming kunnen we zorgen we voor meer realisatiekracht. En dat is hard nodig om voor alle woningzoekenden te zorgen voor een passend woonaanbod.’

NB | Het Woonpact HOME kun je hier downloaden.

 

 

Meest gelezen

Gerelateerde berichten

© Woningmakers Westfriesland | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital