Bouwstop in groeigebieden Amsterdam

25 maart 2021

Bron: BNR Webredactie, woensdag 24 maart 2021

De Gemeente Amsterdam voert een gedeeltelijke bouwstop in voor plekken die zijn aangewezen als groeigebied. De stop, die geldt voor heel 2021, komt voort uit bezuinigingen die de coronacrisis heeft veroorzaakt. Dit blijkt uit een brief van de gemeente aan projectontwikkelaars. En dit scenario dreigt ook in andere gemeenten.

Naar verluidt wordt een bezuiniging van 30 procent doorgevoerd bij het Amsterdamse Projectmanagementbureau. Vorig jaar meldde het Parool al dat de gemeente als gevolg van de coronacrisis zeker 280 miljoen euro misloopt, waardoor nu keuzes gemaakt moeten worden. De bouwstop heeft uitgerekend de meeste gevolgen voor de twee belangrijkste groeigebieden van de stad: Amsterdam-Noord en Zuidoost.

Meerdere partijen ontvingen een vergelijkbare brief als de projectontwikkelaar van een project in Zuidoost, onder wie Niels Marijnissen, projectdirecteur van Certitudo Capital. Voor hem kwam de mededeling als een donderslag bij heldere hemel. ‘Het is bijzonder schrijnend om te zien dat de gemeente Amsterdam vanwege kortetermijnbezuinigingen op ambtelijke capaciteit geen nieuwe initiatieven in behandeling neemt.’

Stilvallen gebiedsontwikkeling
De stap is des te teleurstellender omdat de afgelopen jaren enorm is geïnvesteerd in de samenwerking met de gemeente en het op de kaart zetten van Amstel III als toekomstige stadswijk. ‘De langetermijngevolgen van deze keuze zijn groot: het stilvallen van de gebiedsontwikkeling heeft gevolgen voor het vertrouwen van eigenaren, die hun panden weer langjarig in exploitatie nemen, waardoor de gebiedsontwikkeling maar beperkt tot wasdom komt.’

Amsterdammers zullen zich volgens Marijnissen genoodzaakt voelen om de stad te verlaten en de wooncarrière elders voort te zetten. ‘Onze visie is dan ook simpel: investeer nu het nog kán, in het belang van de gebiedsontwikkeling, de Amsterdammer en simpelweg om invulling te geven aan de beleidsdoelstellingen die niet zonder enige reden door de gemeente Amsterdam zijn vastgesteld.’ Uit die brief blijkt dat er geen capaciteit meer is om aanvragen te behandelen.

Bezuinigingen
De capaciteit voor het ontwikkelen van ruimtelijke plannen, met name woningbouwplannen, staat eigenlijk al onder druk sinds het aantrekken van de woningmarkt, zegt Peter Boelhouwer, hoogleraar Woningmarkt aan de TU Delft. ‘Dat heeft vooral te maken met bezuinigingen die de gemeenten in de afgelopen maanden hebben moeten doorvoeren, met name in het kader van welzijn en zorg. Veel marktpartijen klagen dan ook dat de vergunningsprocedures te langzaam worden opgepakt.’

VVD-gemeenteraadslid Hala Naoum Néhmé begrijpt niet hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan. ‘De ambtelijke capaciteit van de woningbouw in Amsterdam wordt betaald uit grondexploitatie. De stad vraagt hoge grondprijzen, dus je zou denken dat er voldoende ambtelijke capaciteit is.’ Ze hoopt dat het Rijk Amsterdam wil manen om orde op zaken te stellen, of in te grijpen via een Rijksaanwijzing of een inpassingsplan. ‘We modderen al drie jaar aan met deze coalitie.’

Ook buiten Amsterdam
De gemeente Amsterdam meldt in een reactie dat de meeste lopende projecten niet in gevaar komen. Maar dat heeft vooral te maken met het feit dat die vergunningen al zijn afgegeven. Ook de gemeente Utrecht bevestigt overigens dat het ambtelijk apparaat daar stevig onder druk staat, al is een bouwstop daar nog niet aan de orde. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bevestigt dat de bezettingsproblemen ook buiten Amsterdam spelen.

 

Meest gelezen

Gerelateerde berichten

© Woningmakers Westfriesland | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital