Companen constateert: ‘30.000 extra verhuizers verlaten de stad’

20 april 2021

Bron: Companen, website | Actueel

Steeds meer mensen verlaten de stad. Waar deze mensen tot voor kort vooral in de grotere provinciesteden landden, zien we dat in toenemende mate verschuiven naar de landelijke regio’s. Dit kan wel eens een trend worden, door oplopende woningprijzen en de recente doorontwikkeling in thuiswerken. De veranderende verhoudingen tussen lokale woningzoekenden en nieuwkomers noopt veel gemeenten en regio’s tot een heroriëntatie op hun woonstrategie.

Sinds 2013 daalt het aantal mensen dat naar de grote steden trekt en vanaf 2015 is sprake van een vertreksaldo; meer mensen verlaten de grote steden dan er komen wonen. Aanvankelijk leidde dit tot een groei van de grotere provinciesteden, maar sinds 2018 zijn juist de landelijke regio’s in trek. Bepalende factoren die verhuizers voor hun keuze aangeven zijn een groeiende behoefte aan ruimte, groen en rust. De stijging van de huizenprijzen in de steden, waardoor jongeren geen woning (meer) in de stad konden huren of kopen, versterkte deze ontwikkeling. Woningzoekenden vergrootten hierdoor hun zoekgebied.

Lees hier het artikel van Companen.

Wat is Companen?
In opdracht van gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, projectontwikkelaars, provincies en rijk geeft Companen vorm aan de toekomst van Nederland. Zij ondersteunen opdrachtgevers met scherpe analyses en intelligente adviezen rondom alle mogelijke thema’s binnen de woningmarkt en leefomgeving. En ondersteunen zo de betrokken partijen bij het doen van woningmarktonderzoek, het maken van prestatieafspraken en het opstellen van woonvisies. Adviseren over maatregelen rond duurzaamheid. Of over passend en voldoende woningaanbod. Helpen bij de decentralisatie rond wonen en zorg. En combineren bewezen onderzoeksvormen met eigen ontwikkelde innovatieve methoden.

Meest gelezen

Gerelateerde berichten

© Woningmakers Westfriesland | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital